• Slide02
  • Slide01
  • Slide03

Štěpkování dřevěného odpadu

Při prořezávání keřů a stromů vzniká množství odpadní dřevní hmoty tvořené ořezanými větvemi a kůrou.

Tuto odpadní dřevní hmotu dále zpracováváme drcením ve speciálním stroji (tzv. štěpkování). Tyto rozdrcené štěpky se mohou dále použít jako mulč pod vysazené a prořezané stromy nebo keře. Štěpky jsou i dobrým palivem.